Monthly Archives: március 2017

//március

Elévülés – ART

A jogszabály 2017 márciusi állapota. Fontos elkülöníteni, hogy többfajta elévülés van, mint például az adó megállapításához való jog vagy az adótartozás végrehajtásához való jog elévülése. Ezeket ne keverje össze! 164. [...]

2017-03-31T22:54:14+00:00 Tags: , , |

Bevallás utólagos ellenőrzése- Art.

2017. márciusi hatályos állapot 106. § (1)  Az adóhatóság az adózó adómegállapítási, bevallási kötelezettsége teljesítését adónként, támogatásonként és időszakonként vagy meghatározott időszakra több adó és támogatás tekintetében is vizsgálhatja. Az [...]

2017-06-05T11:08:15+00:00 Tags: |

Az ellenőrzés befejezése- Art.

2017. márciusi hatályos állapot 104. § (1) Az adóhatóság a megállapításait jegyzőkönyvbe foglalja. Ha az ellenőrzés a vállalkozási tevékenységben résztvevők alkalmazásával összefüggésben tartalmaz megállapítást, a jegyzőkönyv tartalmazza a magánszemélyek azonosításához [...]

2017-06-05T11:08:15+00:00 Tags: |

Az ellenőrzés lefolytatása – Art.

2017. márciusi hatályos állapot 94. § (1) Az ellenőrzést az adó és a költségvetési támogatás megállapításához való jog elévülési idején belül a helyszínen vagy az adóhatóság hivatali helyiségében kell lefolytatni. [...]

2017-06-05T11:08:18+00:00 Tags: |

Teljességi nyilatkozat – Art.

2017. márciusi hatályos állapot 93/A. § (1) Ha az ellenőrzés a magánszemély adózó bevallásainak utólagos vizsgálatára irányul, az állami adó- és vámhatóság az ellenőrzés megindítását követő 15 napon belül felhívja [...]

2017-06-05T11:08:18+00:00 Tags: |

Az ellenőrzés megindítása – Art.

2017. márciusi hatályos állapot 93. § (1) Az ellenőrzés az erről szóló megbízólevél kézbesítésével, egy példányának átadásával vagy az általános megbízólevél bemutatásával kezdődik. Új eljárás lefolytatása esetén megbízólevél kiállítására ismételten [...]

2017-06-05T11:08:18+00:00 Tags: |