Monthly Archives: május 2017

//május

Vagyonosodási vizsgálat. Lenni vagy nem lenni? (2017)

Megnyugodtak az adózók, mert a médiában azt lehetett hallani, hogy a vagyonosodási vizsgálatok megszűntek. Néhány szakértő szomorúan tekintett erre, mivel a vizsgálatok a jó kiválasztási módszer miatt hatékonyak voltak. És [...]

2017-06-05T11:08:13+00:00 Tags: , |

A végrehajtás költsége- Art.

2017. májusi hatályos állapot 163. § (1) Az adózó, illetve az adók módjára behajtandó köztartozás fizetésére kötelezett - külön jogszabályban meghatározottak szerint - köteles a végrehajtással kapcsolatban felmerült költség (készkiadás) [...]

2017-06-05T11:08:13+00:00 Tags: |

Behajthatatlan adótartozás nyilvántartása- Art.

2017. májusi hatályos állapot 162. § (1) A végrehajtási eljárást lefolytató önkormányzati adóhatóság végrehajtható vagyon hiányában az adózó adószámláján nyilvántartott tartozását, állami kezességvállalásból eredő, állammal szemben fennálló tartozását behajthatatlannak minősíti [...]

2017-06-05T11:08:13+00:00 Tags: |

Végrehajtás megkeresésre- Art.

2017. májusi hatályos állapot 161. § (1) Az adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülő fizetési kötelezettséget megállapító, nyilvántartó szerv, illetőleg a köztartozás jogosultja a fizetési határidő lejártát követő 15 nap elteltével [...]

2017-06-05T11:08:13+00:00 Tags: |

Jogorvoslat a végrehajtási eljárásban- Art.

2017. májusi hatályos állapot 159. § (1) A végrehajtás során az adóhatóság által hozott végzések, illetve az adóvégrehajtó (ideértve az adóhatóság megbízásából eljáró bírósági végrehajtót is) törvénysértő intézkedése vagy intézkedésének [...]

2017-06-05T11:08:13+00:00 Tags: |

Végrehajtás ingó és ingatlan vagyontárgyakra- Art.

2017. májusi hatályos állapot 154. § (1) A vállalkozási tevékenységet végző adózó üzemi, illetve üzleti tevékenységéhez szükséges gépjárművére folytatott végrehajtást, az adóvégrehajtó a gépjármű lefoglalás foglalási jegyzőkönyvben történő feltüntetésével foganatosítja. [...]

2017-06-05T11:08:14+00:00 Tags: |

Visszatartási jog gyakorlása- Art.

2017. májusi hatályos állapot 151. § (1) Az adózó a költségvetési támogatás (visszaigénylés, visszatérítés) igénylésekor az önkormányzati adóhatóságnál az erre a célra rendszeresített nyomtatványon nyilatkozik arról, hogy a nyilatkozat időpontjában [...]

2017-06-05T11:08:14+00:00 Tags: |