KÉNYSZER-VÉGELSZÁMOLÁS – beszámoló beadás elmulasztása miatt történő cégmegszüntetés

//KÉNYSZER-VÉGELSZÁMOLÁS – beszámoló beadás elmulasztása miatt történő cégmegszüntetés

2012-től a kényszer végelszámolást felváltotta a kényszertörlési eljárás!

A nemtörődömség visszavonhatatlan és végleges a cége számára!
Az APEH (2011-től NAV) tömegesen számolja fel a beszámoló letétbehelyezését és közzétételét elmulasztó vállalkozásokat! ATTÓL FÜGGETLENÜL, HOGY MŰKÖDNEK-E, TEVÉKENYKEDNEK-E, ELÉRHETŐEK-E, ADNAK-E BE BEVALLÁST!!!

Milyen hátrányokat jelent egy vállalkozás számára a kényszer végelszámolás?

Először is a végelszámolás kezdő napjától a cég feletti egyedüli irányítást a végelszámoló veszi át! Azaz az eddigi ügyvezetés, tulajdonosi kör semmit sem tud tenni, sem szerződést kötni, sem a bankszámlához hozzáférni, sem a vállalkozás eszközivel, vagyonával, pénzével, gazdálkodni, azokat használni…!!! Ezen vagyonnal a végelszámoló felé el kell számolni, azokat formájuktól függően átadni.
Ebben az esetben akár egy 20 éve töretlenül működő vállalkozás is megszűnik. Ráadásul ha a végzés jogerőssé válik, kötelezően megszűnik ellene tenni semmit sem lehet. Amennyiben a társaság vagyona, illetve behajtható követelései a kötelezettségekre fedezetet nyújtanak, akkor a társaság végelszámolással, amennyiben a társaság a tartozásait nem tudja kifizetni felszámolással szűnik meg – annak ügyvezetőre nézve való terheivel együtt.
Amennyiben vállalkozási tevékenységét továbbiakban is szerzetné folytatni új céget kell alapítania, az eddigi Vevőivel, Megbízóival, Szállítóival pedig újra szerződni és a bizalmukat megtartani. De ettől függetlenül a végelszámolást végig kell kísérnie.

A kényszer-végelszámolás APEH általi kezdeményezése, az eljárás menete

“Ctv.: 87. § (1) Az állami adóhatóság elektronikus úton haladéktalanul értesíti a cégbíróságot, ha a nyilvántartásából megállapítható, hogy a cég a beszámoló letétbe helyezési, illetve közzétételi kötelezettségének az alkalmazott adójogi jogkövetkezmények ellenére sem tett eleget.”
Tehát amennyiben a cég a beszámolót nem helyezte letétbe illetve nem tette közzé és ezért az adóhivatal a vállalkozást megbírságolta, amely ennek ellenére továbbra sem tett eleget kötelezettségének, ezen tényről a cégbíróságot értesíti.
Ezt követően a Cégbíróság legkésőbb 15 napon belül a céget megszűntnek nyilvánítja, a vállalkozást eltiltja a további működéstől és elrendeli s társaság kényszer-végelszámolását és végelszámolót jelöl ki.
Ugyan a kényszer-végelszámolásra vonatkoznak a végelszámolásra vonatkozó paragrafusok, de a 113. § alkalmazásának lehetőségétől – azaz, hogy a társaság elhatározhatja a cég működésének továbbfolytatását a kényszer-végelszámolásra vonatkozó speciális szabályokkal – a vállalkozást megfosztja.
„116. § (3) A kényszer-végelszámolás során a cég legfőbb szerve nem dönthet a cégnek a végelszámolási eljárás alatti működtetéséről, illetve a végelszámolási eljárás megszüntetéséről. A végelszámolás kezdő időpontját követően a cég szervei nem hozhatnak a végelszámolás céljával ellentétes döntéseket.”
A Cégbíróság a kényszer-végelszámolásról szóló végzését pedig megküldi a vállalkozásnak.
És itt jön be a vállalkozók nemtörődömsége, hogy nem foglalkoznak vele időbe illetve megdöbbenése, hogy nem tudják mitévők legyenek pedig innentől számítva ketyeg az idő és a vállalkozás napjai a tétlenséggel meg vannak számlálva.

Beszámolóval kapcsolatos információkat talál, illetve ellenőrizheti beadott beszámolóját: http://www.e-beszamolo.kim.gov.hu/

Legyen figyelmes ne okozzon magának rengeteg többletterhet és veszteséget.

2017-06-05T11:08:31+00:00 Tags: , |