Felszámolás: segítünk, hogy csak a cégét érintse, ne a privát életét

//Felszámolás: segítünk, hogy csak a cégét érintse, ne a privát életét

Elindítani könnyű egy új céget, a működés befejezéséhez azonban már pontosan végrehajtott, bonyolult intézkedések sorozatára van szükség. A felszámolás és végelszámolás kockázatos folyamat, ha nem figyel oda, akkor öt évre akár ki is zárhatja magát a cégalapításból néhány elkövetett apró hiba miatt. Összefoglaltuk, mire ügyeljen leginkább!

 

A cégek többségét nem többgenerációs működésre tervezzük. A vállalkozásnak addig kell fennmaradnia, amíg szükség van rá, s gyakran előfordul, hogy a kitűzött cél teljesülésével meg is szüntetnénk a pár éve létrehozott céget. Csakhogy, míg egy új vállalkozás létrehozása nagyon egyszerű, szinte pár napos folyamat, addig a megszüntetés hosszadalmas és sok kockázattal járó feladat.

Egy cég kétféle módon szüntethető meg: végelszámolással és felszámolással. Mindkettőhöz elkel a segítség, hogy csökkenteni tudjuk a hibás lépések kockázatát.

A végelszámolás saját döntés

Végelszámolásra akkor kerül sor, ha magunk döntünk a cég bezárása mellett. Ebben az esetben a megszűnő cég működőképes, fizetni tudja a számláit, s elvileg ki tudja elégíteni mindegyik hitelezőjét is. Egy végelszámolás ugyan nem egy néhány napos történet, mint a cégalapítás, de azért nem beláthatatlan folyamat.

Ami igazán kockázatos, az a felszámolás

Felszámolásra nem saját döntésből kerül sor, azt mindig egy külső személy kezdeményezi. Ezért is éri a legtöbb felszámolás megindítása meglepetésként, váratlan csapásként a vezetőséget.

A felszámolást egy olyan hitelező indíthatja el, aki nem jutott hozzá a követeléséhez. Felszámolást kezdeményezhetnek a hatóságok is, de a legtöbb eljárás nem tőlük indul. Inkább egy pénzére váró hitelező, beszállító nyomja meg a piros gombot és dönti be a céget.

Első tanácsunk: nem szabad megijedni! Egy felszámolás nem végzetes lépés, még vissza lehet állítani a cég normál működését. Higgadtan, megfontoltan kell minden lépésre reagálni. A tét nem kicsi: egy felszámolás során nem csak a működő vállalkozást veszíthetjük el, hanem magánvagyonunkat is kockára tesszük és akár 5 évre elvághatjuk magunkat az újabb cégek vezetésétől is.

Hogy ki lesz a felszámoló és milyen hozzáállással közelít a cégünkhöz, arra semmilyen ráhatásunk nincs. Magyarországon véletlenszerűen sorsolják ki a felszámolókat a hivatalos névjegyzékből. Elvileg tehát nem lehet tudni, hogy a céhünk kihez kerül és neki milyen szándékai lesznek a további működtetéssel kapcsolatban. Ne feledjük: a felszámolás során a felszámoló a cég korlátlan hatalmú vezetője. Hozzáfér mindenhez, megkap minden háttéranyagot és szabad döntése van mindennel kapcsolatban, a Csődtörvény által meghatározott keretek között. Fontos tudni, hogy a felszámoló a hitelezők érdekének szem előtt tartásával köteles eljárni.

A felszámolóval igyekezzen jó kapcsolatot, korrekt együttműködést kialakítani! Az anyagok, információk átadásának hangneme akár a cég jövőjét is befolyásolhatja. Egyáltalán nem mindegy, hogy a felszámoló a cég működésének a helyreállítását tűzi ki célul, vagy azt, hogy a vagyonelemek egyesével történő eladogatása révén kielégítse valamennyire a hitelezőket és végleg lezárja a cég működését. Ha nem sikerül a kijelölt felszámolóval megtalálni a közös hangot, akkor a cég pillanatok alatt darabokra szakadhat és elveszhet hosszú évek minden befektetett munkája.

További kockázatot jelent, hogy a felszámoló megtámadhat szerződéseket akár 5 évre visszamenőleg is. Ha nem működik együtt vele, akkor feljelentést is tehet Ön ellen. Hibás, elhamarkodott döntések esetén magánvagyona is bevonódhat felszámolási eljárásba.

Mit tehet meg a felszámoló?

A felszámolás első napjától kezdve kizárólag a felszámoló irányítja a felszámolás alá került társaságot. Ez többek közt a következő intézkedéseket jelenti (a lista nem teljes körű!):

  • kizárólag ő jogosult a felszámolás alá került, fizetésképtelen cég vagyonával kapcsolatban bármilyen jognyilatkozatokat tenni. Első lépése, hogy felméri a vagyon tényleges nagyságát.
  • Hozzáférése van a cégiratokhoz, a közzétett adóhatósági beszámolókhoz, az ingatlan-nyilvántartáshoz, a gépjármű-nyilvántartáshoz, a hitelbiztosítéki nyilvántartáshoz, valamint a személyi- és lakcímadat nyilvántartáshoz is. Joga van az adós székhelyét, fióktelepét, és telephelyeit felkeresnie és oda belépnie.
  • Ha az adóstól, a volt vezető tisztségviselőktől nem kap elegendő információt, akkor megkeresi a fenti nyilvántartásokat. Még az adós hitelezőitől is tájékoztatást kérhet, hogy ismernek-e olyan vagyontárgyat, amely a felszámolási vagyon részét képezi.
  • A vagyon felmérést követően a vagyontárgyak birtokbavételét kezdeményezi. Kezdeményezheti azok kiadását, lefoglalását, akár a rendőrség közreműködését is kérve.
  • A felszámolás során nem csak a meglévő vagyontárgyakat vizsgálja, hanem az adós valamennyi szerződését is, amellyel vagyontárgyat értékesített, kölcsönt nyújtott, vagy kötelezettséget vállalt.
  • Pert indíthat a vagyontárgy visszaszerzése, vagy egy szerződés érvénytelenné tétel e érdekében. Kezdeményezhet büntetőeljárást számos esetben, például csőd bűncselekmény, számvitel rendjének megsértése, csalás, sikkasztás, hűtlen kezelés miatt stb.

 

A felszámolás alatti kommunikációban számíthat ránk

Tudjuk jól, nem egyszerű higgadtan és tiszta fejjel gondolkodva tudomásul venni, hogy a gondosan felépített céget most egy idegen ember kezeli, aki bármit megtehet az Ön életművével.

Ezért célszerű, ha nem Ön kerül kapcsolatba a felszámolóval, hanem megbízza irodánkat, hogy képviseljük Önt ebben a kényes helyzetben. Ügyvédi közreműködésünkkel Ön nyilvánvalóvá teszi együttműködési készségét, miközben a cégéhez fűződő érzelmek, érzelmi indíttatású döntések nem nehezítik ennek az együttműködésnek a kialakítását. Mi az Ön érdekét képviseljük, miközben tárgyilagosak és szakszerűek tudunk maradni a felszámolóval való együttműködés során. Ön úgy marad együttműködő, hogy közben meg sem kell jelennie a felszámoló előtt.

A közvetítésen túl irodánk a felszámolás minden szakaszában hatékony segítséget nyújt Önnek. Például segítünk a zárómérleg, vagy az esetlegesen hiányos könyvelés leegyeztetésében, elkészítésében. Ez különösen akkor fontos az Ön számára, ha megoldást kell találni a csak papíron létező könyvelési tételek problémájára. Hiszen előfordulhat, hogy jól ment a cég, de a megfelelő adminisztráció bizony elmaradt, mert volt fontosabb dolog is a cégben és a könyvelő se állt a helyzet magaslatán.

És ne feledje: természetesen akkor is kérheti a közreműködésünket, ha melegebb lesz a helyzet és a felszámoló feljelentéssel fenyegetőzik. Ilyen esetben biztosan szüksége lesz a segítségünkre, hogy elkerülje magánvagyona bevonását, vagy személyes érintettségét. Egy gondosan felépített cég biztosan sokat ér az Ön számára, de annyit nem, hogy meggondolatlan lépésekkel az egész életét tegye kockára cége érdekében!

2018-03-02T12:03:55+00:00