Nem mindig jogos az áfalevonás megtagadása

//Nem mindig jogos az áfalevonás megtagadása

Bíróságon is megtámadható az adóhivatal döntése

Nem mindig jogos az áfalevonás megtagadása

Megtagadta a NAV az áfa levonását, pedig Ön igyekezett mindent szabályosan csinálni? Nem kell feltétlenül elfogadnia az adóhatóság megállapításait. A bíróság sok esetben egyáltalán nem a NAV-nak ad igazat, főleg akkor, amikor nagyon is vitatható bizonyítékok alapján utasítják el az áfabevallás elfogadását.

Nagyon is gyakori eset, hogy egy szolgáltatás vagy termékbeszerzés adóját a NAV nem engedi visszaigényelni. A vállalkozó pedig csak kapkodja a fejét, mert az adóhatóság sorozatban tesz egymásnak ellentmondó megállapításokat. Nagyon is úgy tűnik, hogy sok esetben nincs is valós indoka a levonás megtagadásának, csak előrántottak egy hivatalos érvelést. Jó hír, hogy ezek az egymásnak ellentmondó indoklások legtöbbször nem állják meg a helyüket a bíróság előtt. A NAV döntése egyáltalán nincs kőbe vésve: kérje közreműködésünket és jó eséllyel támadhatja meg bíróságon az adóhatóság hibás döntését.

Gyakran jogszabálysértő a NAV gyakorlata

Utólagos adóellenőrzések során gyakran előfordul, hogy a NAV akkor is megtagadja egy termékbeszerzés után az adó levonását, ha a terméket valóban megvásárolta. A beszerzésről ott a szerződés, a számla, az adott gazdasági esemény pedig az eladó és a vevő könyvelésében is szerepel. A NAV mégis megtagadja az áfa levonását. Indoklásuk sok esetben ellentmondásos, hol erre, hol arra hivatkoznak.

Az áfalevonás megtagadása esetén a NAV három okra szokott hivatkozni:

  • egyáltalán nem jött létre a gazdasági esemény
  • megtörtént a gazdasági esemény, de nem a papírokon szereplő felek között
  • a számlán szereplő felek között történt az adásvétel, de az eladó ismeretlen eredetű terméket forgalmazott.

Ezt a három indokot akár egy eljáráson belül is váltogatják, egy ügyleten belül is hol erre, hol arra hivatkoznak. A vizsgálati jegyzőkönyvben gyakran egészen más szerepel, mint amit a későbbi határozat tartalmaz.

Ön vállalkozóként sokszor azért sem érti a helyzetet, mert az áru ott van, rendelkezik vele, vállalkozása céljára használja. A NAV mégsem engedi az áfa levonását. Például azért hivatkoznak a fenti okok valamelyikére, mert az eladónak egy alvállalkozója nem adott be egy szükséges adóbevallást, vagy nem voltak bejelentve a termék előállításához szükséges alkalmazottai. Márpedig a NAV logikája szerint, ami papírokkal maradéktalanul nem igazolható, az nincs is ott.

Jó, ha tudja: az adóhatóságnak ez a gyakorlata a hazai és ez uniós normákkal is ellentétes, sőt, egyenesen jogszabálysértő. Ezen felül sérti a NAV saját, ebben a tárgykörben kiadott útmutatójában foglaltakat is.

Milyen esetben tagadhatja meg a NAV az áfa levonását?

A NAV hivatalos útmutatója valóban három esetben engedi meg az áfalevonás megtagadását:

  • ha az adózó egyáltalán nem szerezte be a terméket
  • ha az adózó beszerezte ugyan a terméket, de nem attól, aki a számlán szerepel
  • ha az adózó beszerezte a terméket a számlán szereplő személytől, de a beszállító azt nem értékesíthette volna a számára.

Ez a három indok nagyon is hasonlónak tűnik a NAV megállapításaiban szereplő érvekkel, csakhogy van egy igen lényeges különbség.

A NAV-nak kötelessége lenne mellékelni a bizonyítékokat is ahhoz a megállapításához, hogy az adózó nem szerezte be, vagy nem a számlán szereplő cégtől szerezte be a termékeket.

Magyarul: nem a vállalkozónak kell bizonyítania papírok sokaságával, hogy szabályosan járt el, hanem a NAV-nak kell minden kétséget kizáróan bizonyítania a jogsértés megtörténtét.

A második esetben például a beszállító nyilatkozatával tudná bizonyítani, hogy az adózó nem a számlán szereplő cégtől vásárolta a terméket. Ha az eladó nem ismeri el a teljesítést, vagy a NAV hiteles bizonyítékot talál arra, hogy a terméket más szállította, akkor lehet erre hivatkozni.

Számos esetben az adóhatóság kénye-kedve szerint vegyíti a fenti három esetkört. Arról is sokszor megfeledkezik a NAV, hogy a tényállás tisztázásának és bizonyításának a kötelezettsége őt terheli, nem adózót.

A NAV ellenőrei néha olyan vélt vagy valós szabálytalanságokat állítanak be objektív körülményként, amik nem minősülnek annak. Például arra hivatkoznak, hogy a beszállító beszállítója nem adott be egy adóbevallást, nem voltak munkavállalói vagy tárgyi eszközei a termék elkészítéséhez.

A NAV-tól sem kell mindent elfogadni

Ezeket a törvénytelen megállapításokat nem kell elfogadni, érdemes tovább menni a jogorvoslatért. Egy közigazgatási bíróság előtt még előfordulhat, hogy a fenti gyakorlatot a bíróság nem minősíti jogszabálysértőnek. Ekkor sem szabad feladni, mert a Kúria előtt biztosan nem állja meg a helyét ez a gyakorlat. Azt tanácsoljuk: ha biztos az igazában, akkor ne hagyja annyiban. El kell menni a végsőkig, érdemes az összes jogorvoslati lehetőséget igénybe venni!

2018-01-25T20:35:02+00:00