Adóbecslés

//Adóbecslés

Mi is az adóbecslés? Mit tesz adóbecslés során az adóhivatal?

Az adóhatóság részére a törvények lehetővé teszik az adóbecslés alkalmazását, mely az utólagos adó megállapítás során alkalmazható bizonyítási módszer. A valós adóalap valószínűsítését jelenti. A jogszabály lehetővé teszi az adózó számára az ellenbizonyítást, ha nem ért egyet az adóhatóság megállapításaival, ha az adózó hitelt érdemlő adatokkal támasztja alá ezt. A törvény az adóhatóság részéről elfogad kitalált, képzelt tényállást, de az adózónak ezzel szemben szigorú, kizárólag hitelt érdemlő adatokkal igazolt, bizonyított tényt vesz csak figyelembe. Ha adóhatóság cáfolja az adózói állítást, ellenbizonyítást, akkor beáll a törvényi vélelem, tehát az adóztatás arra az évre történik, amelyre a revizor megállapította a jövedelemeltitkolást.

Mikor alkalmaz az adóhivatal adóbecslést?

  • Adóellenőrzés során olyan esetben, amikor nem állnak rendelkezésre, vagy hiányosak dokumentumok
  • Egyéni vállalkozásoknál, amikor túl kevés forgalmat vallanak be.
  • Valótlan hiányos, adóbevallás, elmulasztott nyilatkozattétel esetén
  • Alkalmazott bejelentésének elmulasztásakor
  • Áfa becslése során
  • Vagyonosodási vizsgálat

Hogyan alkalmazza az adóbecslést?

Az adóhatóság kreatív módszerekkel alkalmazza a becslési eljárást.

  • Könnyen lebukhat egy cég, ha a bejelentett alkalmazottak bejelentett munkaórája nem képes lefedni egy bolt nyitva tartását, vagy egy biztonsági és őrző-védő szolgáltatást nyújtó cég úgy jelenti be az alkalmazottait, hogy nem tudná folyamatosan biztosítani a szerződésben vállalt és teljesített őrző-védő szolgáltatás.
  • Eltitkolt bevétel után kutatva, ha ráutaló jeleket talál, akkor sokszor becsüli fel az adóhatóság a rendelkezésre álló számlákból az anyagköltség segítségével az elkészült és valószínűleg értékesített termékeket, szolgáltatásokat. Ha ezt sikerült, akkor már könnyedén fel tudja szorozni a termékek számát az árral és meg tudja állapítani az eltitkolt forgalmat, ha nem egyezik a könyvekben szereplő értékekkel. Magán fogorvosnál például könnyen lehet becsülni a nyújtott fogtömések számát, ha a költségszámlákból kiderül, hogy mennyi fogtömő anyagot vásároltak.

Mi lehet tenni, ha az adóbecslés kifogásolni szeretnénk?

Az adóhivatali adóbecslés ellen ellenbizonyítást nyújthat be az adózó. Itt a jogban egyedülálló módon megfordul a bizonyítási teher és az adózónak kell bizonyítani, hogy az adóhatóság adóbecslése nem helytálló. Ez nem könnyű dolog, csak megfelelő alátámasztással lehet ezt sikeresen megtenni. Gyakorlati tapasztalatunk, hogy az adóbecslés során alkalmazott sokszor megalapozatlan adóhivatali adóbecslés megállapításai ellen hatékony ellenbizonyítással tud élni irodánk.

2016-05-06T15:35:41+00:00 Tags: , |