Adószámtörlés – azonnal intézkedni kell!

/, cikkek, Szakmai Cikkek/Adószámtörlés – azonnal intézkedni kell!

Cikkünk aktualitását adja, hogy az idei évben rengeteg társaságnál találkoztunk adószám törléssel, amely számtalanszor a társaság vezetője által nem ismert problémára vezethető vissza. A leggyakorabban cégkapuval kapcsolatos problémák következménye az adószám törlése, mivel a cég vezetője nem szerez tudomást a számára kézbesített iratokról (pl.: amikor felszólítják a társaságot hiányainak pótlására), a cégkapus nehézségek miatt nem kerül feltöltésre a beszámoló. További gyakori indok a társaság elérhetetlensége, cégtábla hiánya, beszámoló beadásának, adóbevallás vagy összesítő (A60-as) nyilatkozat beadásának elmulasztása vezet adószám törléshez. Tapasztalatunk szerint a NAV egyre nagyobb gondot fordít az adószám törlésre okot adó adózók vizsgálatára és adószámuk törlésére. Általában ezek “hullámokban” történnek, a különböző adószám törlésre okot adó körülmények szerint, melyeket az alábbiakban összegzünk.

AZ ADÓSZÁM TÖRLÉSÉNEK LEGSÚLYOSABB KÖVETKEZMÉNYEI:

  • amennyiben az adószámot nem állítjuk vissza (a törlés okául szolgáló hiányt nem pótoljuk) abban az esetben az adóhatóság elektronikus jelzése alapján a cégbíróság elrendelheti a társaság kényszertörtlését, amelyből jelenleg szinte lehetetlen kijönni. Amennyiben a kényszertörlés nem vonható vissza, abban az esetben a társaság soha többé nem működhet, így elvesztve az eddig felépített brandat, esetleges céghez köthető előnyöket,
  • amennyiben törölt adószámmal szűnne meg a társaság, abban az esetben az ügyvezető illetve bizonyos esetben a tag eltiltásra kerül,
  • amennyiben az adószám törlő határozat jogszerű és nem vonható vissza, a társaság adólevonási joga elenyészik, elveszik. Tehát korábbi időszaki levonható ÁFA összegünk érvényesítését elveszítjük,
  • amennyiben az adószám törlést követően fogadunk be számlát, úgy az ÁFA tartalmának levonásával/visszaigénylésével csak akkor élhetünk, ha helyreállítottuk az adószámot,
  • amennyiben a törölt adószámú társaság számlát állít ki, abban az esetben a befogadó partner az adó levonási jogával nem tud élni, mivel törölt adószámú vállalkozás vállalkozási tevékenységet nem folytathat, így hiteles számlát sem tud kiállítani.

Amennyiben nem foglalkozik az adószám törlésével abban az esetben a társaságot komoly anyagi hátrány érheti illetve a társaság teljes működése veszélybe kerül, ezért minél hamarabb kell cselekedni.

Adószám törlésével kapcsolatos problémák megoldásában, megelőzésében segítünk, forduljon hozzánk bizalommal elérhetőségeinken.

AZ ADÓSZÁM TÖRLÉSÉRE OKOT ADÓ KÖRÜLMÉNYEK

246. § [Az adószám törlése]

(1) Az állami adó- és vámhatóság az adószámot törli, ha

a) az adózó székhelyén végzett helyszíni eljárás alapján hitelt érdemlően tudomást szerez arról, hogy az adózó a székhelyén nem található,

b) az adózónak postai úton, hivatalos iratként kézbesített adóhatósági irat két egymást követő alkalommal a feladóhoz a címzett ismeretlensége miatt érkezett vissza, illetve a megfelelő levélszekrény hiánya miatt a címzett számára kézbesíthetetlennek tekinthető,

c) az adózó által a rá irányadó szabályoknak megfelelően bejelentett székhelye nem valós cím,

d) *  az adózó a rá irányadó szabályoknak megfelelő törvényes képviselőt az állami adó- és vámhatósághoz annak felszólítása ellenére sem jelentette be,

e) *  az adózó ellenőrzése alapján hitelt érdemlően tudomást szerez arról, hogy az adózó által bejelentett törvényes képviselő nem valós személy,

f) azt a támogató az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53/A. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott esetben kezdeményezi,

g) *  az adózó az állami adó- és vámhatósághoz az általános forgalmi adóról teljesítendő összesítő nyilatkozat benyújtására vonatkozó, vagy a havi adó- és járulékbevallási kötelezettségének a törvényi határidőtől számított háromszázhatvanöt napon belül az állami adó- és vámhatóság felszólítása ellenére sem tesz eleget.

2019-11-26T17:51:26+00:00 Tags: , |