EGY CÉGÜNKET SEM ENGEDHETJÜK EL!

/, Blog, Szakmai Cikkek/EGY CÉGÜNKET SEM ENGEDHETJÜK EL!

Napjainkra rengeteget változott az adózás és céges ügyek kezelése és az ebből adódó hiányosságok következménye. Éppen ezért nem tehetjük meg, hogy cégeink közül akár egyetlenegyet is elengedünk, mert ezzel megpecsételhetjük a jövőnket.

Ez a megállapítás vonatkozik azon vállalkozókra is akiknek most csak egyetlen cégük van illetve azokra is akik több társaságot irányítanak, tulajdonolnak.

Sajnos még mindig számtalanszor tapasztaljuk, hogy a cégvezetők nincsenek tisztában egy társaság felszámolásának, kényszertörlésének, adószám törlésének, eladásának következményeivel, amely nagyon sok esetben jelentheti, hogy akár 5 évig eltilthatják őket a cégvezetéstől és többségi tulajdon szerzéstől, illetve akár magánvagyonukkal is felelhetnek egy rossz döntés következményeként.

Írásunkban összefoglaljuk a leggyakoribb eseteket, azok következményeit illetve mit tehetünk, hogy a tőlünk telhető maximumot megtegyük a következmények elkerülése érdekében.

Irodánk segít a társasága számára legkedvezőbb adózási modell kialakításában, a szerződések és dokumentáció elkészítésében, cégjogi ügyintésben együttműködő ügyvédi partnereinkkel illetve a felkészülésen túl teljeskörű képviseletet biztosítva a NAV előtt és a felszámolás egyéb cégmegszüntetési eljárás során.

Először a következmények bemutatásával szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy mennyire fontos odafigyelnünk társaságunk működtetésére.

 • I. ELTILTÁS VEZETŐI TISZTSÉGTŐL ILLETVE TÖBBSÉGI TULAJDONSZERZÉSTŐL

A többségi tulajdonszerzéstől való eltiltás sajnos olyan következményekkel jár, hogy más nevére kell a társaság üzletrészét ráíratni, amellyel kikerülhet a társaság tulajdonlása és az ahhoz fűződő jogaink a kezünkből. Például osztalékfizetés vagy a társaság irányításának meghatározása.

A vezetői eltiltás problémát jelenthet üzleti kapcsolatok terén, ha a partnernek számít, hogy mi írjuk alá a szerződést illetve papíron is mi irányítjuk a céget. Fontos lehet azokban az esetekben is ha ugyan meguntuk saját vállalkozásunk irányítását, de egy munkaviszony keretében fontos, hogy aláírók lehessünk a társaságnál (pl.: bank stb…).

 • II. MAGÁN VAGYONNAL VALÓ FELELÉS

Korlátolt felelősségű társaság esetében is van lehetőség a korlátolt felelősség áttörésére és a vezető tisztségviselő magánvagyonának végrehajtására. Ilyen eset például ha valaki tartozással adta el a vállalkozását, nem adta át a felszámolónak a társaság záró beszámolóját, kényszertörlés során nem működik együtt vagy kimutathatóan hitelezői érdekeket szorított háttérbe fizetésképtelenségi helyzet esetén. Ezek azon esetek amikor a korlátolt felelősség áttörése a cégvezető vagy árnyékvezető ellen nagy eséllyel sikeres lesz.

 • III. GENERÁCIÓVÁLTÁS, CSALÁDI VAGYON VESZÉLYEZTETÉSE

Ugyan, ez az előzőekben leírtakból fog fakadni, de a családos cégvezetők egyik legfontosabb kérdése a vagyon, céges vagyon, megélhetés tovább örökítése, amely az előzőek által veszélybe kerülhet.

 • III./A „TÚL KORAI GENERÁCIÓVÁLTÁS”

Amennyiben túl korán kerül átíratásra céges tulajdonunk, vagyonunk sajnos tapasztaltunk alapján felmerül a kérdés, hogy az utód tud-e, akar-e élni a lehetőséggel és nem teljesen más utakat járva akár új utakra tereli a társaság irányát, tulajdonát, esetlegesen teret adva egyéb követeléseknek a megfelelő irányításért cserébe.

 • IV. BÜNTETŐJOGI KÖVETKEZMÉNYEK

Sajnos egy rossz döntés esetén felmerülhetnek büntetőjogi következmények is, legyen szó csak akár egy ártalmatlannak tűnő cégeladásról, egy partnertől kapott hiteltelen számláról (olyan cég nevében kiállítottról aki az egészről semmit sem tud) vagy egy számlázási láncolat részesévé válásáról.

Nézzük meg a leggyakrabban milyen esetek váltják ki az előzőekben felsorolt következményeket.

 • I. ADÓELLENŐRZÉS

Amennyiben a céges dokumentumaink, könyvelésünk és adózásunk nem megfelelő egy adóellenőrzés megállapítását követően (amely esetén az adóbírság akár 200%-os lehet) a társaság amennyiben nem tudja kifizetni, felszámolási eljárást fog kezdeményezni a NAV vagy akár a társaság saját maga ellen.

Amennyiben az adótartozás eléri az 5 millió forintot (a legtöbb esetben ennél nagyobbak az adóhiány és bírság megállapítások) a cégbíróság eltiltja a társaság ügyvezetőjét illetve többségi befolyással rendelkező tagját.

 • II. FIKTÍV SZÁMLA

Akármilyen okból is, de ha a NAV megállapítja fiktív számla szerepeltetését a könyvelésben akkor 200%-os adóbírságot fog alkalmazni. Amennyiben pedig a számlán szereplő társaság el sem ismeri a számla kiállítását, gazdasági kapcsolatot akkor az okirathamisítás esete egyből megáll. Ha bizonyosan kiderül, hogy a számlát kibocsátó társaság egy számlagyár és csak ezzel foglalkozik akkor könnyedén részesévé válhatunk a költségvetési csalásnak.

 • III. CÉGELADÁS

Gazdasági érdek nélkül történő cégeladás önmagában is büntetőjogi tényállás lehet, ezenkívül a tartozások tekintetében sokkal könnyebbé teheti a korlátolt felelősség áttörésének, a társaság tartozásainak magánvagyonnal történő felelésének megállapítását.

 • IV. ADÓSZÁMTÖRLÉS

Az adószám törlésével az esetlegesen felhalmozott levonási/adó visszaigénylési jogunk elveszik. Ezenkívül ez az alapja az adóregisztrációs vezetői illetve többségi tulajdonszerzési eltiltásnak is.

 • V. KÉNYSZERTÖRLÉS

A kényszertörlés következményeképpen az egyik leggyakoribb a vezetői illetve többségi tulajdonosi eltiltás. Ezenkívül a kényszertörlés során az együttműködés hiánya vezethet a társaság tartozásainak magánvagyonnal történő feleléséhez. Ezenkívül találkoztunk olyan bankkal amely nem hitelez olyan társaságot ahol a tulajdonosok között van olyan akinek társasága kényszertörléssel szűnt meg.

 • VI. FELSZÁMOLÁS

A felszámolás során amennyiben nem működünk együtt illetve amikor még a felszámolás kezdő időpontját követően a társaság felett rendelkezünk (pl.: bankszámlájáról pénzt veszünk fel) büntetőjogi következményeket valósíthat meg.

A felszámolások során szintén nagyon gyakori probléma a társaság záró beszámolójában kimutatott eszközök, pénzeszközök, házi pénztár át nem adása.

Amennyiben nem kerül átadásra a zárómérleg, akkor szintén lehetősége nyílik a hitelezőknek a vezető magánvagyonával szemben pert indítani.

Amennyiben kimutatható, hogy a felszámolás elrendelését megelőzően a társaság ellehetetlenülését, fizetésképtelenségét követően nem a hitelezői érdekeknek megfelelően, azokból egyeseket előnyben részesítve jártunk el, akkor szintén felmerül a magánvagyonnal szembeni kötelezés lehetősége.

 • VII. CÉGKAPU FIGYELMEN KÍVÜL HAGYÁSA

Még a mai napig számos esetben látjuk, hogy a társaságok cégkapuját nem figyelik rendszeresen, sőt sokszor nem is tudják a cégvezetők, hogy hol kell azt keresni. Márpedig sok dokumentum érkezik cégkapura. A NAV például csak cégkapun keresztül levelezik (ha van a társaságnak), de a bíróság, közjegyző, rendőrség és mások is küldhetnek iratot a cégkapura.

Amennyiben nem nézzük rendszeres időközönként a cégkapunkat, úgy probléma esetén eleshetünk a jogorvoslati lehetőségtől és nem is értesülünk róla, márpedig ha nem vesszük át akkor ugyanolyan joghatás fűződik hozzá a 2. értesítést követő 5. naptól, mintha megismertük volna a tartalmát. Ezenkívül 30 nap után törlődnek is a dokumentumok. Számtalan esettel találkoztuk, hogy ezért törölték a társaság adószámát úgy hogy nem lehetett visszaállítani vagy kényszertörölték a társaságot, de jelentős jogerős adóhiány megállapítás és végrehajtás is szerepel a következmények között. Sőt előfordul az is, hogy egy felszámolással kapcsolatos levelet nem kapunk meg így jogerőssé válunk tudtunk és akaratunk ellenére a felszámolás társaságunkkal szemben.

Az előzőekben megnéztük milyen esetek milyen következményekkel járhatnak, most nézzük meg mit tehetünk ezek elkerülése érdekében. Irodánk segít a maximális körültekintés elérésében.

 • I. VEGYÜK KOMOLYAN AZ ADÓZÁST!

Az adózás egy összetett folyamat, amely nem csak a számlázásból és könyvelésből áll. A cégalapítás, cégforma és adózási mód megválasztásától a társaság megszűnéséig tart és folyamatosan változó szabályok szegélyezik. Tudjuk, hogy sok esetben nagy erőfeszítést igényel a vállalkozási munka mellett, de több alkalmazott esetén a szabályok kialakításával és feladatok delegálásával, esetleges külsős ellenőrzéssel megoldható. Tervezzünk előre, alakítsuk ki a folyamatokat, szerződéseket, dokumentáljunk és figyeljünk oda folyamatosan. A kérdéseinket mindig a megfelelő szakembernek tegyük fel, mert az adózáshoz szükség van könyvelő, ügyvéd és adótanácsadó igénybevételéhez is. Amennyiben adóellenőrzést kapunk sohase járjunk el egyedül, mert az új szabályok szerint hamar kikerülhetünk jogaink megfelelő érvényesítésének lehetőségéből (pl.: új tény körülmény határozatot követően nem adható elő).

 • II. KÖSSÜNK ADÓJOGILAG IS MEGFELELŐ SZERZŐDÉSEKET

A gazdasági tevékenység érdekében nagyon fontos, hogy szerződéseink rendben legyenek, de ez adójogilag is igaz. Számtalan pont pontos meghatározására van szükség ha nem szeretnénk elcsúszni és akár bírságot kapni érte. Csak egyetlen példát említve, a legtöbb szerződésben nincsen meghatározva konkrétan a teljesítés ÁFA szempontból véve. Márpedig egy ilyen picinek tűnő és adót akár nem is érintő hiba miatt akár a számla áfa tartalmának 50%-t elérő adóbírságot is kaphatunk.

 • III. DOKUMENTÁLJUK A GAZDASÁGI ESEMÉNYEKET

Attól mert egy gazdasági eseményről számlával rendelkezünk, nem jelenti, hogy tudjuk is annak megvalósulását bizonyítani, márpedig egy adóellenőrzés során ennek kiemelt szerepe van. Ezért dokumentáljuk lehetőleg minél teljeskörűbben (e-mail, fénykép, levél stb…) a gazdasági eseményt.

 • IV. NE HAGYJUK MAGUNKAT

Mindig van egy cél amit el lehet érni, ezért minden el kell követni és minden jogorvoslati lehetőséget ki kell használni. Semmi garancia arra, hogy az érdektelenség és egy cégeladás megment minket, sőt lehet pont ennek kapcsán kerülünk bajba.

 • V. FIGYELJÜK A CÉGKAPUT

Az előző fejezetben leírtuk, hogy mennyi probléma adódik jelenleg is ebből. Javasoljuk a cégkapu figyelését legalább 2 hetente, mert ebben az esetben nem történhet olyan, hogy bármilyen jogorvoslati lehetőségből kifutunk.

 • VI. BIZTOSÍTSUK A TAPASZTALT KÉPVISELETET

Ha kapunk egy adóellenőrzést vagy végrehajtást, akár egy adószám törlésről szóló határozatot, minél hamarabb forduljunk jártas szakemberhez aki tudja mi a teendő és ismeri az aktuális NAV gyakorlatot. A kutyát sem szoktuk otthon megműteni ha valami baja esik. Egy tapasztalt szakember pedig egyből tudja mi a gond illetve hol kell azt keresni és mi lehet rá a megoldás.

 • VII. GONDOLKODJUNK ELŐRE ÉS REAGÁLJUNK IDŐBEN

Lehetőleg mindig tervezzük meg céges működésünk és adózásunk, amennyiben pedig probléma merül fel azonnal forduljunk megfelelő szakemberhez.

 • VIII. PARTNEREINK ELLENŐRZÉSE

Kiemelten fontos ellenőrizni, hogy kivel szerződünk pontosan és miről szól a szerződés, hogyan történik annak a teljesítése. Ezt sose vegyük félvállról és inkább kérjünk el minél több iratot a másik féltől.

 

2020-09-22T21:39:32+00:00