Ezekről az adózási könnyítésekről döntött a kormány

/, Archív cikkek, Blog, cikkek, Szakmai Cikkek/Ezekről az adózási könnyítésekről döntött a kormány

2020. március 24-től csökkentek a veszélyeztetett gazdasági ágazatokban működő vállalkozások közterhei a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet közterhekkel kapcsolatos részletszabályairól és egyes új intézkedésekről szóló 61/2020. (III.23.) Korm. rendelet alapján.

Veszélyeztetett ágazatba tartozó vállalkozásnak minősül a költségvetési szerveknek minősülő kifizető kivételével például a taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 49.32), a szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 55), a vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 56), az alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység (TEÁOR és TESZOR 90), a sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység (TEÁOR és TESZOR 93), a film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás (TEÁOR és TESZOR 59), konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 82.30), a napilapkiadás (TEÁOR és TESZOR 58.13) tevékenységet tényleges főtevékenységként végző vállalkozás. Ezen tényleges főtevékenységek pontos körét a hatályos jogszabályok tartalmazzák.

Tényleges főtevékenységnek az a tevékenység minősül, amelyből az adózónak a rendelet hatálybalépését megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a származott.

Járulékmentesség 

A Tbj. szabályaitól eltérően a veszélyeztetett ágazatba tartozó

 • foglalkoztatónál munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy,
 • egyéni vállalkozó, és
 • a Tbj. szerinti társas vállalkozó

esetében a járulékalapot képező jövedelem után nyugdíjjárulékot, pénzbeli egészségbiztosítási járulékot és munkaerőpiaci járulékot nem, csak a 4 százalékos mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulékot, de legfeljebb 7.710 forint összeget kell megfizetni 2020. március, április, május és június hónapra.

A járulékmentesség nem érinti a biztosított társadalombiztosítási- és munkaerőpiaci ellátásokra való jogosultságát és az ellátások összegét. Ezen időszak szolgálati időnek minősül és a keresetet, jövedelmet a nyugellátás összegének megállapítása során figyelembe kell venni.

Szociális hozzájárulási adó alóli mentesség 

Nem kell szociális hozzájárulási adót fizetnie 2020. március, április, május és június hónapra a veszélyeztetett ágazatba tartozó

 • kifizetőnek a munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy foglalkoztatása tekintetében,
 • egyéni vállalkozónak e jogállására tekintettel, és
 • a Tbj szerinti társas vállalkozónak e jogállására tekintettel.

Szakképzési hozzájárulás alóli mentesség 

A veszélyeztetett ágazatba tartozó, szakképzési hozzájárulás fizetésére kötelezett vállalkozásnak 2020. március, április, május és június hónapra nem kell szakképzési hozzájárulást fizetnie.

Rehabilitációs hozzájárulás kedvezménye 

A veszélyeztetett ágazatba tartozó rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezett esetében a rehabilitációs hozzájárulás mértéke a Rehab tv. 23. § (5) bekezdése szerinti éves hozzájárulás (1 449 000 forint) mértékének kétharmada, azaz a kötelezett 966 000 forint megfizetésére köteles személyenként, és nem kell rehabilitációs hozzájárulási előleget fizetnie.

Könnyítés a kisvállalati adóban (kiva) 

A veszélyeztetett ágazatba tartozó tevékenységet főtevékenységként folytató, Katv. szerinti kisvállalati adóalanynak e tevékenységével összefüggésben a 2020. március, április, május, és június havi kisvállalati adókötelezettsége megállapításánál a személyi jellegű kifizetések összegét nem kell figyelembe vennie, tehát az nem lesz része a kisvállalati adóalapnak.

Könnyítések a kisadózó vállalkozások tételes adójában (kata) 

A 2020 februárjában már a Katv. hatálya alá tartozó, mentesített tevékenységet folytató kisadózó vállalkozás 2020. március, április, május, és június hónapra mentesül a főállású illetve nem főállású kisadózó után fizetendő tételes adó megfizetése alól. Az adófizetési kötelezettség alóli mentesülés nem befolyásolja a társadalombiztosítási ellátásokra való jogosultságot és az ellátások összegét. 

Mentesített tevékenységnek minősül például a: 

 • a taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 4932), 
 • a fodrászat, szépségápolás (TEÁOR és TESZOR 9602), 
 • a festés, üvegezés (TEÁOR és TESZOR 4334), 
 • az egyéb humán-egészségügyi ellátás (TEÁOR és TESZOR 8690), 
 • a villanyszerelés (TEÁOR és TESZOR 4321), 
 • a fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 9604), 
 • az előadó-művészet (TEÁOR és TESZOR 9001), 
 • a víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés (TEÁOR és TESZOR 4322), 
 • a szakorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8622), 
 • az épületasztalos-szerkezet szerelése (TEÁOR és TESZOR 4332), 
 • a sport, szabadidős képzés (TEÁOR és TESZOR 8551), 
 • a tetőfedés, tetőszerkezet-építés (TEÁOR és TESZOR 4391), 
 • az általános járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8621),

A kisadózó vállalkozás a 2020. március 1-je előtt esedékessé vált Katv. szerinti adótartozását a  veszélyhelyzet megszűnésének negyedévét követő hónaptól 10 havi egyenlő részletben – az  egyes részleteket a  tárgyhó 12.  napjáig – fizetheti meg. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a  2020. március 1-jétől a  veszélyhelyzet megszűnésének negyedévét követő hónapig és a részletfizetés időtartamára az adótartozásra pótlékot nem számít fel. Ha az adózó az esedékes részlet befizetését nem teljesíti, akkor az ezen kedvezményre való jogosultságát elveszti, és a tartozás egy összegben esedékessé válik. Ebben az esetben a NAV a tartozás fennmaradó részére – a 2020. március 1-jéig terjedő időszakra felszámított késedelmi pótlékon felül – 2020. március 1-jétől késedelmi pótlékot számít fel.

Turizmusfejlesztési hozzájárulásra kötelezettek kedvezménye 

Annak a turizmusfejlesztési hozzájárulásra kötelezettnek, amelynek a turizmusfejlesztési hozzájárulást 

 • negyedévente kell bevallania, a 2020. április 20-áig benyújtandó bevallásában a 2020. január 1. és 2020. február 29. közötti,
 • évente kell bevallania, a 2021.február 25-éig benyújtandó bevallásában a 2020. január 1. és 2020. február 29. közötti, és a 2020. július 1. és 2020. december 31. közötti

időszakra vonatkozó turizmusfejlesztési hozzájárulást kell megállapítania, bevallania és megfizetnie.

Irodánk a veszélyhelyzet ideje alatt is működik telefonos eléréssel – szükség esetén személyes konzultációs lehetőséggel -, keressen minket elérhetőségeinken.