Jó-e Önnek a felszámolás?

//Jó-e Önnek a felszámolás?

Egy általános céget nagyon gyorsan meg lehet alapítani, de sokan nem tudják, hogy egy cég megszüntetése komoly erőfeszítéseket igényel és meg kell felelnie a törvényi feltételeknek.

A törvényi feltételeknek való megfelelés esetén teljesen mindegy, hogy cégünket azért szüntetjük-e meg, mert elegünk van a sok adminisztrációból, adóteherből vagy valóban ellehetetlenült anyagilag, vagy már nincs rá szükségünk. Minden esetben kiemelten oda kell figyelnünk a megszüntetés – akár végelszámolás, akár felszámolás – során a kötelezettségeinkre!

Hogyan zajlik a felszámolás?

Minden felszámoláskor kirendelnek egy felszámoló céget, és a felszámolást irányító felszámoló biztost, aki irányítja a felszámolási folyamatot, s a felszámolás jogerős elrendelésétől rendelkezik a cég felett és ő hozza meg a döntéseket. Azaz a jogerős felszámolás elrendelését követően nem szabad semmilyen tevékenységet végeznünk cégünkkel, sem szerződést kötnünk, sem pénzt felvenni a bankszámláról, sem eladni a cég vagyontárgyait stb, mivel ezek ebben az esetben bűncselekménynek minősülhetnek. Amennyiben a cég egy nagyobb vállalkozás, amely a gazdasági tevékenységét folytatni szeretné, illetve embereket foglalkoztat, akkor kiemelten fontos, hogy a felszámolóval minél hamarabb (akár a felszámolás jogerős elrendelése előtt) felvegye a kapcsolatot és együtt működjenek. Ilyenkor jól jöhet egy felszámolásban jártas szakértő cég, ügyvéd igénybevétele is.

A cég megszüntetésnél komoly probléma lehet, ha hiányos a cég dokumentáció, hiányoznak tárgyi eszközök, a pénztárban lévő pénz nincs meg vagy „problémás” esetlegesen fedezetelvonó szerződéseket kötöttek. A felszámolónak, ha bűncselekményre utaló jelet talál törvényi kötelezettsége büntetőfeljelentést tenni.

Mi az amit legelőször kér a felszámoló?

Először is a felszámoló felszólít a céges iratok teljeskörű átadására. Ezenkívül az egyedi speciális feltételektől függően (pl.: beépített eszközök stb.) felszólít minket a tárgyi eszközeink, készleteink, valamennyi vagyontárgyunk átadására és arra, hogy nyilatkozzunk a követeléseinkkel és kötelezettségeinkkel kapcsolatosan. További kötelezettségünk a házipénztárban lévő pénz átadása, és végül, de nem utolsó sorban felszólít minket a zárómérleg elkészítésére és részére történő átadására. A tapasztalat szerint sok esetben a zárómérleg nélkül át sem veszi tőlünk céges iratainkat.

Az iratok átadását követően kezdődik meg a felszámoló cégnél könyveink és szerződéseink áttekintése és a kérdéses vagy problémás szerződésekkel, tételekkel kapcsolatosan nyilatkozatra hív fel minket. Ezek a kérdések, ha cégünk nincs megfelelően lezárva nagyon kellemetlenek lehetnek a számunkra és további jogi procedúrák alapja lehet. Ezért érdemes már a felszámolás elrendelése előtt könyvelésünk rendben tartása és összekészítése.

Egy céget negatív következmények nélkül is meg kell tudni szüntetni, ami nem művészet, hanem megfelelő felkészülés alapján lehetséges.

A leggyakoribb és legsúlyosabb problémák, amelyek felszámolás alatt előfordulnak:

  • Pénztárhiány vagy eltűnt eszközök miatt sikkasztásért feljelentik az ügyvezetőt, ha nem adja át azokat.
  • Tulajdonos vagy egyéb személy számára nyújtott és vissza nem fizetett illetve behajtatatlan kölcsön.
  • Iratok eltűnése és a felszámolóval történő kapcsolattartás hiánya.
  • Zárómérleg nem védhető összeállítása.

Büntetőjogi következmények

Az iratok át nem adásából, pénztár vagy eszközhiány miatt, adóellenőrzésből kifolyólag, színlelt szerződés, fedezet elvonás miatt a következő büntetőjogi következményekkel lehet számolni:

  • adócsalás,
  • számviteli rend megsértése,
  • csődbűncselekmény,
  • sikkasztás.

Adóellenőrzés felszámolási eljárás során

Ugyan nem kötelező, de felszámolás alatt álló cégnél is rendelhet el – és rendel is el gyakran – adóellenőrzést a NAV. Ebben az esetben az a nehézség, hogy a céget a felszámoló képviseli, aki csak a felszámolást követő eseményekkel kapcsolatosan tudja megfelelően képviselni a céget. Tehát a felszámolás előtti időszakkal kapcsolatosan mindösszesen át tudja adni az iratokat a revízió részére.

Amennyiben a felszámolóval megfelelő kapcsolatban vagyunk, akkor van lehetőségünk az adóellenőrzés elősegítése érdekében az iratok összerendezésében és a megfelelő nyilatkozatok megtételében segíteni az adóellenőrzést. Ellenkező esetben az adóhivatal tanúként hallgathatja meg az ellenőrzött időszakok ügyvezetőjét vagy ügyvezetőit, akik így a bizonyítási nehézségek miatt csak korlátozottan tudnak közreműködni az ellenőrzés kimenetelében. Ugyanis ezekben az esetekben is fontos lehet az adóellenőrzés kimenetele és ugyanúgy tud becslési eljárást alkalmazni a hivatal.

A felszámolónak nem fűződik különösebb érdeke ahhoz, hogy adóhiány megállapításra ne kerüljön, kivétel akkor, ha a cél a vállalkozás újbóli talpra állítása. Amennyiben pedig egy ilyen adóellenőrzés adóhiányt állapít meg, az akár a felszámolás alatt álló cég régi megrendelőinél is komoly problémát jelenthet, mivel az ő adólevonási joguk megkérdőjeleződhet!

Cégeladás

Sokan alkalmazzák, hogy a számukra terhesé vált céget eladják olyan személyek részére, akik később nem elérhetőek, pl: külföldiek, hajléktalanok, stb… Ilyen esetben fontos tudni, hogy hiába adta el a céget a tulajdonos, attól még nem mentesül az egyéb polgári jogi, illetve büntetőjogi következmények alól, ha probléma volt a cég előéletében korábban.

Sajnos sokan nem veszik komolyan a következményeit annak, ha valaki felszámolási eljárást indít ellenük. Nem elég mindössze a tartozás kiegyenlítése, a felszámolás attól még elrendelésre kerül és azt követően kijönni a felszámolásból óriási munka, teher és költség a vállalkozásnak még akkor is, ha nincs más tartozása, ráadásul a felszámolási eljárás megszüntetéséig csak a felszámoló rendelkezhet a cég felett.

Fontos tudni

Nagyon figyeljen oda, hogy a cég jogerős felszámolást elrendelő végzésétől követően Ön nem rendelkezhet a cége felett! Mindenben a felszámoló jár, el a felszámoló dönt a felszámolás jogerős elrendelését követően! A felszámolás alatt álló vállalkozás képviseletében a felszámoló: rendelkezik a bankszámla felett; fizeti a béreket; teljesíti a bevallásokat; köt szerződéseket, képviseli a vállalkozást….. A felszámolási eljárás jogerős elrendelését követően, ha bármilyen tevékenységet végez a vállalkozása nevében az bűncselekmény! Amennyiben cég tovább működne a felszámolási eljárás során haladéktalanul a felszámolási eljárásról való értesítéssel egyidejűleg fel kell venni a felszámoló céggel a kapcsolatot!

Mit tegyen

Ha felszámolási eljáráson gondolkodik vagy nem sok választja el a felszámolási eljárás elrendelésétől ne várja meg az arról való bírósági döntést előtt forduljon hozzánk. A felszámolás jogerős kimondását követően Ön már nem tud a cég nevében semmi tenni (pl. önellenőrizni, szerződést kötni…), így a keze sokkal jobban meg van kötve.
Mindig azt javasoljuk, hogy minél hamarabb forduljon hozzánk, ha a probléma csak az észlelését követően tudatosul akkor azonnal.
A felszámolási eljárás elején zárómérleget kell készítenie amelyet átad a felszámolónak. Át kell adnia a cég teljes vagyonát (pénz, eszközök). Bármilyen kérdés merül fel tájékoztatnia kell a felszámolót, együtt kell működnie a felszámolóval. A felszámolást megelőző jogügyleteit meg kell tudni védenie. Ha egész véletlenül a felszámolást követően az összes hitelező kielégítést nyer, akkor a cégmegszüntetés végelszámolással zárul és a megmaradt vagyon a tagokat illeti meg.

Javaslatunk

Ha cége ellen felszámolási eljárást kezdeményeztek forduljon azonnal hozzánk vagy felszámolásban jártas szakértőhöz, ha vissza akarja fordítani, elkerülni vagy megbizonyosodni arról, hogy nincsenek további problémák a cégével! Ebben az esetben le tudjuk venni a felszámolóval történő kapcsolattartás terhét az Ön válláról.

2016-05-06T15:15:37+00:00 Tags: , |